Ochrona zbóż to ważna kwestia

2020-06-30

Na kończących się etapach rozwoju obecnego zboża wywierają niezwykle silną presję w odniesieniu konkurencyjnym na liczne chwasty, a co za tym idzie w pewien sposób topią je. Wczesne siewy ziarna są warunkiem wstępnym jesiennych zabiegów.


Ochrona zbóż - o tym powinno się pamiętać

Chwasty w określonych uprawach z grupy ozimych powinno się poddawać kontroli w okresie jesiennym.


Chwasty pojawiają się już w momencie wiosny. Natomiast ochronę można rozpocząć po szczególnym wznowieniu zastoju wiosennego. Odbywa się to zatem w czasie fazy sadzenia ewentualnie na początku pędu. W taki to sposób kształtuje się ochrona zbóż https://ampol-merol.pl/produkty/590/elatus-plus-zboza.


Wiosenne czynności są pojmowane jako komplementarne, ale powinny być wykonywane tak wcześnie, jak to możliwe, aż do końca fazy sadzenia.


Zadania te należy przeprowadzać jak najwcześniej do końca krzewienia, gdy chwasty są na wczesnym etapie rozwoju. Ziarno, w tym rośliny o zimowaniu długotrwałym, jest również narażone na wiele chorób grzybiczych, które powodują duże straty w uprawach w nakierowaniu na ochronę zbóż.


Zakażenie zbóż określonymi grzybami prowadzi między innymi do zdecydowanego zmniejszenia liczby, a także masy ziaren w uchu oraz do zmniejszenia płodności i jakości ziarna oraz nagromadzenia mikotoksyn, które są szkodliwe dla ludzi i zwierząt.


Ochrona chemiczna w tym aspekcie okazuje się być jednym z zdecydowanie ważniejszych elementów całościowej skutecznej ochrony przed występującymi patogenami grzybowymi w aspekcie niezwykle intensywnej produkcji zarówno zbóż, jak i ukazywanego rzepaku.